Read more

Xử lý lỗi RDP “This could be due to CredSSP encryption oracle…”Microsoft đã phát hành bản cập nhật bảo mật liên quan đến giao thức Credential Security Support Provider protocol (CredSSP) được sử dụng bởi kết nối Remote Desktop Protocol (RDP) giữa Windows Client và Windows Server.

Vô hình chung điều này ảnh hưởng đến ứng dụng Remote Desktop của Windows. Khi bạn mở ứng dụng Remote Desktop client để kết nối đến Server hay VPS Windows bạn có thể sẽ gặp phải thông báo lỗi về ‘CredSSP encryption oracle remediation error ‘ như hình dưới đây khi cố gắng kết nối Remote Desktop đến Windows Server :

[Window Title] Remote Desktop Connection  [Content] An authentication error has occurred. The function requested is not supported  Remote computer: vpspaypal.com This could be due to CredSSP encryption oracle remediation. For more information, see https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=866660  [OK] 


Một số bản cập nhật của Windows gần đây (5/2018) gia tăng bảo mật nên ảnh hưởng tới ứng dụng Remote Desktop của Windows. Khi bạn mở ứng dụng Remote Desktop để connect vào Server hay VPS gặp lỗi như sau:

Để khắc phục lỗi này các bạn có thể làm theo các bước dưới đây:

Bước 1: Bấm phím Windows + R  và gõ vào regedit để mở registry.

Bước 2: Truy cập theo đường dẫn [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System và tạo tạo key CredSSP nếu chưa có.

Bước 3: Tạo tiếp key Parameters bên trong key CredSSP

Bước 4: Trong Parameters tạo DWORD Value và đặt tên là AllowEncryptionOracle

Bước 5: Click đúp chuột vào key AllowEncryptionOracle và đăt Value data 2

Tiếp theo các bạn thử tiến hành remote lại và xem kết quả nhé.