Read more

Lang thang trên mạng có trang web giúp tạo ứng dụng Android hay không biết diễn đàn mình có chưa. Mang nên đây cho các bác tham khảo. (trong suốt quá trình tạo ứng dụng bạn có thể bấm vào click here to see the preview để xem trước ứng dụng)
Bước 1. Truy cập website http://www.appsgeyser.com sau đó nhấn vô Create now (hình 1)

(hình 1)
Bước 2. Sẽ có một danh sách các ứng dụng bạn muốn tạo (Ở đây cúng ta chọn Website hơặc Tin tức còn những cái khác các bạn tự tìm hiểu sau) (hình 2)
Hình ảnh
(hình 2)
Bước 3. Nhập đầy đủ các thông tin sau, Url trang web, Tên ứng dụng, mô tả ứng dụng, biểu tượng ứng dụng, định hướng màn hình (tự động xoay, dọc, ngang), Thể loại ứng dụng. Sau khi điền đầy đủ thông tin thì nhấn Create APP (hình 3)
Hình ảnh
(hình 3)
Bước 4. các bạn điền đầy dủ các thông số để tạo tài khoản. (hình 4)
Hình ảnh
(hình 4)
Bước 5. Sau khi tạo và kích hoạt tài khoản thành công chúng ta sẽ có trang ứng dụng và sãn sàng để xuất bản ứng ụng tuy nhiên chúng ta sẽ sửa chữa thêm chút cho phù hợp hơn. (hình 5)
Hình ảnh

Bước 6. Sửa thêm các ứng dụng tại thanh menu phía trên ta chọn Edit (hình 5) nếu bạn nào muốn làm ứng dụng với nhiều tabs khác nhau thì chọn mục Tabs và add thêm các tabs khác nhau tùy ý. sau khi chọn xong các bạn nhần Submit để lưu lại (tabs nào chỉnh sửa các bạn lưu lại ròi mới qua tabs mới) (hình 6, 7)
Hình ảnh
Hình ảnh
(hình 6, 7)
Bước 7. chuyển sang Advanced chúng ta có thể thay đổi các hình ảnh thumb,.. và một số chức năng tùy chọn khác phụ thuộc vào từng ứng dụng hoặc sở thích của từng người. sau khi chọn xong các bạn nhần Submit để lưu lại (tabs nào chỉnh sửa các bạn lưu lại rồi mới qua tabs mới).


Bước 8. Ứng dụng giờ đây đã sẵn sàng cho các bạn suất bản. chúng ta quay lại menu Distribute
1. Publish Truyện cười to Google Play cái này dành cho những bạn nào đã có tài khoản của Google Play dùng để đưa ứng dụng lên kho ứng dụng Google Play. (bác nào làm cách này thì cứ Pulsh và làm theo hướng dẫn của trang đó là ok)
2. Publish your App on AppsGeyser Market cái này là đưa lên kho ứng dụng của website http://www.appsgeyser.com tuy nhiên bạn phải đưa được ứng dụng lên Google Play nó mới cho bạn đưa lên kho bên đó.
3. Place QR widget on your website các bạn lấy mã bên dưới để thêm vào website của mình để quảng bá.

Đây là ứng dụng Demo mà mình đã làm được nhờ website này.
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.truyencuoi
https://play.google.com/store/apps/developer?id=Vi%C3%AA%CC%A3t+Khang
Hình ảnh