Read more

oobenn là một nền tảng mạng xã hội với giao diện instagram. Với các tính năng được lưu trữ trong nội dung oobenn là một tập lệnh duy nhất có thể được sử dụng cho nhiều dự án. Bạn có thể bật hoặc tắt các phần mà các thành viên sử dụng để chia sẻ. Ví dụ: nếu bạn có dự án chia sẻ video, bạn sẽ có dự án chia sẻ video nếu bạn kích hoạt tính năng chia sẻ video của oobenn và vô hiệu hóa các trường khác.
PHP Scripts => Social Networking

10 tính năng chia sẻ khác nhau có sẵn. Nhiều tính năng đang được thêm vào với các bản cập nhật.

 • Các tính năng chia sẻ hiện có là:
  • Tính năng chia sẻ văn bản
  • Tính năng chia sẻ hình ảnh
  • Tính năng chia sẻ video
  • Tính năng chia sẻ nhạc / âm thanh
  • Tính năng chia sẻ liên kết
  • Tính năng chia sẻ hình ảnh bộ lọc
  • Tính năng chia sẻ Gif
  • Tính năng chia sẻ vị trí
  • Tính năng chia sẻ WaterMark
  • Tính năng chia sẻ băng ghế dự bị
  • Tính năng chia sẻ sản phẩm
  • Hình ảnh trước và sau


DOWNLOAD: